.
. . . .

, !

 ,  
  ,

- , , ! !


! -. , , , . . . - . , ! !

© _- "Merkuriy" 2022 .